สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เดือน

จำนวนเรื่องร้องเรียน

ตุลาคม 2565 0
พฤศจิกายน 2565 0
ธันวาคม 2565 0
มกราคม 2566 0
กุมภาพันธ์ 2566 0
มีนาคม 2566 0
เมษายน 2566 0
พฤษภาคม 2566 0
มิถุนายน 2566 0
กรกฎาคม 2566 0
สิงหาคม 2566 0

 

satiti2566