สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

การอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นกฏหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เกี่ยวข้องกับเยาวชน "ทำไมต้องปกป้อง Gen Z จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า"

 182 2565