สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา  8.00 - 18.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 02-5017463 - 4

อีเมล์ : tunn-school@tunn.ac.th

thzh-CNen

logo mini

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

sci67 

engineer67

art67

com67

 business67

human67

sport67