นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒