ท่านผู็อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและครู