รองชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

รองชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67

คลิกดูภาพเพิ่มเติม