พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปี 2557

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง