พิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562

 

ดูภาพระดับชั้น ม.4 และ ม.5

ดูภาพระดับชั้น ม.1 และ ม.3

ดูภาพระดับชั้น ม.2 และ ม.6

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 14:14 น.)