กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561

>>> กดเพื่อดูภาพ <<<