Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

พิธีรับทุนการศึกษา สงเคราะห์นักเรียน “หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาน วัดสพานสูง”

 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จำนวน ๑,๐๖๐ คนเข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
รวมยอดเงินทั้งหมด ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท
ในพิธีรับทุนการศึกษา สงเคราะห์นักเรียน “หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาน วัดสพานสูง”
โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์
และ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.ประธานฝ่ายฆราวาส
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม ๒๕ ปี ต.อ.น.น.

กดเพื่อดูรูปเพิ่มเติม


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน