Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสาย

 

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสาย
สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครได้โดยสเเกนคิวอาร์โค้ด
หมดเขตรับสมัครวันที่​ 14 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่​ 17 ส.ค​ 2563
หน้าเพจ​รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า​ นนทบุรี​ และเพจสภานักเรียน​ ตอนน
.

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน