Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้มีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดเวลาการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 และ 5 ในภาคเช้า และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4 และ 6 ในภาคบ่าย เพื่อรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนโดยมี นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

>>> กดเพื่อดูรูป <<<

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 17:37 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน