Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

"1 เสียงมีค่า ร่วมพัฒนา ต.อ.น.น."
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

>> กดเพื่อดูรูป <<

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน