Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามกลุ่มเรียน ในช่วง COVID-19

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มเรียน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(Covid-19)

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถค้นหารายชื่อของตนเอง

โดยกดค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อนักเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จะประกาศรายชื่อหลังจากปฐมนิเทศ

>>>กดเพื่อดูรายชื่อ<<<

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน