Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนต้น

ด้วยวิธีการ (e-bidding)

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 14:47 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน