Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

แบบสอบถามความพึงพอใจ การเข้าร่วมเตรียมน้อมนนท์ มินิมาราธอน 2019

ผู้เข้าร่วมงานสามารถสแกน QR code หรือ URL เพื่อตอบแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ งานเตรียมน้อมนนท์มินิมาราธอน 2019

กดเพื่อทำแบบสอบถาม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 14:00 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink