Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้ารอบ 3

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร (เพิ่มเติม)

ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทรายการที่กำหนด (เพิ่มเติม)

 

1.1 ประเภทข้าวเหนียว, ส้มตำ, ลาบ, น้ำตก, ไก่ย่าง, หมูย่าง จำนวน 1 ร้านค้า

 

ร้านค้าที่จะเข้าที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก

จะต้องดำเนินการจัดเตรียมอาหารที่จำหน่ายให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติ

ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ โรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

กดเพื่อดูเอกสาร

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink