Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

งานเตรียมน้อมนนท์นิทรรศ 61

งานเตรียมน้อมนนท์นิทรรศ 61

เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2561
โดย พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบิรหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

คลิก เพื่อดูภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:47 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink