Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ดูภาพเพิ่มเติมกดที่นี่


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 มกราคม 2019 เวลา 09:32 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน