Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

เเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 10 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นางสาวแก้วกาญจน์ เกาะแก้วและนายชลธี จันทร์แจ่มศรี
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ซ้าย : นายธาตรี วชิรปราการสกุล ม.4/1, นายธันวา จันจิตคง ม.5/4, นายศรายุทธ อ่อนพุทธ ม.5/3, นายอโณชัย ขาวบริสุทธิ์ ม.5/2, นายชัยพัฒน์ สร้อยทอง ม.6/3, นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนรัตน์ ม.5/4, นางสาวรัมภา อิ่มเขียน ม.4/2, นางสาวณัฐนันท์ อยู่นวล ม.5/1, นางสาวภูรี เกตุอินทร์ ม.4/2, นางสาวแพรวา สุริวรรณ ม.5/2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2019 เวลา 10:26 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink