Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2561

>>> กดเพื่อดูภาพ <<<


 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink