Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในระดับชั้น ม.2 และ ม.3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดเข้าค่ายในโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ณ วัดภาวนาภิรตาราม โดยระดับชั้น ม.2 ในวันที่ 8-10 สิงหาคม ระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561

>>> กดเพื่อดูรูปภาพ <<<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 04:52 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink