Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี มอบอุปกรณ์และสื่่อการเรียนแก่ ร.ร.

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน

>> กดเพื่อดูรูปภาพ <<

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 04:51 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink