Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้องปี 4

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตามโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 4 โดยมีคุณไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนมอบจากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี กล่าวขอบคุณ

>> กดเพื่อดูภาพ <<

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 04:51 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink