Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดย นายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีวางพานพุ่ม
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเข้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
66 พรรษา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2018 เวลา 17:27 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink