Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร


ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 15:54 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink