Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช ระยอง

นักเรียน ม.1 - ม.3 เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช จ.ระยอง

วันทีี 5-7 มีนาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 13:48 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink