Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

วันพ่อขุนรามคำแหง

วันพ่อขุนรามคำแหง

รองผอ.นางภัญญภา อินทรปัญญา

น.ส.ธมลวรรณ เย็นสมุทร และน.ส.พิมพ์ชนก มีสุข วางพานดอกไม้ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ ห้องประชุมชั้น5 หอประชุมเทศบาลนครนนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 เวลา 14:21 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink