Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2561

ทำบุญใส่บาตร งานเลี้ยงน.ร. แจกของขวัญ

ดูภาพทำบญ คลิก

ดูภาพงาน คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 มกราคม 2018 เวลา 17:22 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink