Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

กีฬาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 37

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 15:33 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink