Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

วันมหาธีรราชเจ้า

คณะลูกเสือและเนตรนารี

ร่วมทำพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:34 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink