Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศการประชุมผู้ปกครองน.ร. วันที่ 7 พ.ค. 2560

ประกาศการประชุมผู้ปกครองวันที่ 7 พ.ค. 2560

โรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาในวันประชุม

เนื่องจากที่จอดรถอาจไม่พอ เพราะสนามที่ให้จอดรถนั้นเปียกลงจอดไม่ได้

เพราะช่วงนี้ยังมีพายุฝนอยู่ จึงขอให้ใช้รถบริการสาธารณะในการเดินทางมา


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:15 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink