Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

ประกาศรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4

รับสมัครวันที่ : 27-30 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องชัยพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คลิกที่นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ PDF

.....................................

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 15:07 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink