Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

สอบปลายภาค 2/2559

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559 ในวันที่
27 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม และ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
ขอให้นักเรียนทุกคน โชคดีในการสอบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 06:02 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink