Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

 

ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสั่งซื้อบุคคลธรรมดาไม่เกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งซื้อบุคคลธรรมดาเกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งซื้อนิติบุคคลไม่เกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งซื้อนิติบุคคลเกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งจ้างบุคคลธรรมดาไม่เกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งจ้างบุคคลธรรมดาเกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งจ้างนิติบุคคลไม่เกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ใบสั่งจ้างนิติบุคคลเกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ชุดจ้างทำพัสดุ เอกสาร Word
ชุดจ้างเช่าพัสดุ เอกสาร Word
ชุดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เอกสาร Word
ชุดขอซื้อไม่เกิน 10 รายการ เอกสาร Word
ชุดขอซื้อเกิน 10 รายการ เอกสาร Word

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2016 เวลา 15:28 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink