Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

สอบราคาปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 25 ปี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม ต.อ.น.น. 25 ปี

คลิกกดเพื่อดูเอกสาร

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink