Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปีการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
2558 ดาวน์โหลดเอกสาร xls
2557 ดาวน์โหลดเอกสาร xls

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 18:02 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink