Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

รางวัลสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ภาคกลาง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ภาคกลาง โดยมีคุณศิกัญจน์ นันทกิจรัตนากูล เป็นผู้แทนอุปนายกสมาคม รับโล่รางวัล จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

จากนั้นผู้แทนครูและสมาคม ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ โรงเเรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่นแก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2019 เวลา 10:31 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink