Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภท ความสามารถพิเศษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

(ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2562)

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:14 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink