Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 (คลิกดูภาพกิจกรรม)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 23:32 น.)

 

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2556

ขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น. (ดูภาพทั้งหมดคลิก)

 

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:25 น.)

 

แนะนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Clip Video แนะนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 23:18 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน