Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือติดตาม

และประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบรีุ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

รองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน

รองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนประเภทออทิสติก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:41 น.)

 

รองชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

รองชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 

ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:10 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink