Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานวันวิทยาศาสตร์

งานวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


 

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

ทำบุญวันแม่แห่งชาติ

ทำบุญวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 23:12 น.)

 

งานวันแม่แห่งชาติ

งานวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 23:12 น.)

 

สอบกลางภาค 1/2560

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:28 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink