Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับรางวัลคะแนน O-NET

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:24 น.)

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำปีการศีกษา 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:33 น.)

 

แจ้งระบบติดตามการมาเรียน PsSchool

แจ้งระบบติดตามการมาเรียน PS School

ระบบติดตามการมาเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ช่วงนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องทำบัตรน.ร.ให้เสร็จก่อน ถ้าใช้ได้แล้วทาง ร.ร. จะแจ้งให้ทราบครับ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:00 น.)

 

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25 ปี

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:26 น.)

 

รับสมัครแม่บ้าน

รับสมัครแม่บ้านโรงอาหาร

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ห้องบริหารทั่วไปใน วันจันทร์-ศุกร์

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 เวลา 20:06 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink