Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันมหาธีรราชเจ้า

คณะลูกเสือและเนตรนารี

ร่วมทำพิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:34 น.)

 

แข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

การแข่งขันศิลปห้ัตถกรรมนักเรียนคร้้งที่ 67

ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:05 น.)

 

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

อบรมเยาวชนขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

โดยนายสนิท นวลละออ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม

นายชลัท ทิพย์ละมัย และคณะผู้บริหารโรงเรียน

ดูภาพเพิ่มเพิม คลิก

 

สนามสอบธรราศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เป็นสนามสอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี โท เอก

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink