Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

 

กดเพื่อดูคู่มือ

หมายเหตุ : สำหรับคู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 จะได้รับในวันรายงานตัว

กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.2
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.3
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.5
กดเพื่อดูตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.6

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:13 น.)

 

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู เรื่องยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก ปีการศึกษา 2563

 

 

ลูกๆเตรียมน้อม​ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

 

กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะอาชีพ

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:31 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อแก้ผลการเรียนกับครูประจำวิชา ภายใน 31 พ.ค. 2563

กดเพื่อดูรายชื่อ

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน