Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
ด้วยความยินดียิ่ง

 

อำลา ผอ.สุเพชร ยอดตา

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีอำลาท่านผู้อำนวยการสุเพชร ยอดตา เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:56 น.)

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมสอนธรรมะ

กิจกรรมสอนธรรมะวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 

ภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานและคหกรรม)

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 เวลา 22:29 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink