Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การนิเทศ กำกับและติดตามการวางแผน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ครั้งที่ 2

 

 

ประกาศ ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

 

 

รับมอบตัวปลอดภัย คลายกังวล ที่เตรียมน้อมนนท์

 

 

แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 

การใช้งาน Google Classroom

 

หมายเหตุ : สำหรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
จะได้รับหลังจากวันรายงานตัว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:26 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน