Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช ระยอง

นักเรียน ม.1 - ม.3 เข้าค่ายลูกเสือค่ายกัญจณัช จ.ระยอง

วันทีี 5-7 มีนาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 13:48 น.)

 

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ ม.4-6

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ ม.4-6

วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทุบรี เขต 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือติดตาม

และประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบรีุ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink