Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563

 

กดเพื่อชม VDO

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

ท่านผู้อำนวยการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี วันครูแห่งชาติ 2563

 

 

โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทขบวนพาเหรดงาน อบจ.นนท์เกมส์

 

กดเพื่อชม VDO

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมโคราช

 

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
















สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน