Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีปฐมนิเทศ 2562

 

ดูรูปภาพ

ดู VDO

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:12 น.)

 

แจ้งกำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี


ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 : ประชุมผู้ปกครอง (รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูรายชื่อ

 

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการเขต สพม.3

 

แจ้งรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ม. 2, ม. 3 และม. 5, ม. 6

รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2562 (ให้คลิกลิงค์ที่เป็นตัวอักษรสีแดง)

2: ม 3: ม 5: ม 6:

แนวทางปฎิบัติการจัดห้องเรียน:

แจ้งนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในห้องเรียนให้ดำเนินการติดต่องานวัดผลประเมินผล (ห้อง 115) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปพร้อมผู้ปกครอง


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 19:52 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink