Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร

ประจำปีการศึกษา 2562

ดูเอกสารเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 09:46 น.)

 

จำนวนรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

สรุปผลจำนวนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

และดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก ระดับชั้นม.๔

ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ม.1 ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นี้

 

 

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการ

 

 

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

 

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร

ภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ

ดูวิดีโอ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 06:41 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink