Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ ม.4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

 

การประชุมผู้อำนวยการ สพม.3

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:57 น.)

 

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:45 น. - 15:30 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink