Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:20 น.)

 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางถึง 3 ครั้ง
โดยครั้งแรกปีการศึกษา 2532
ผอ.สุรัติ จันทร์ขจร 
ครั้งที่สอง ปีการศึกษา 2555
ผอ.เฉลียว ยาจันทร์ 
และครั้งที่สาม ปีการศึกษา 2560
ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 15:09 น.)

 

แจ้งการดูผลการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่ โดยคลิกที่เมนูด้านขวา ชื่อ GRADE ON WEB โดยช่องแรกใส่ เลขประจำตัว น.ร. ซึ่งต้องใส่ 0 นำหน้า เช่น 08878  ช่องที่สองใส่รหัสผ่าน ให้ใส่วันเดือนปีเกิด เช่น 05/02/2546 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม แสดงผล

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 10:54 น.)

 

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

โดย ผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์

วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 09:45 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink