Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2560

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 เวลา 15:38 น.)

 

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาค

ท่านผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียน เทอม 1 ปี 60

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

สอบปลายภาค 1/60

 

ดูตารางสอบ คลิก

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 10:07 น.)

 

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ หอประชุม ต.อ.อ.น. 25 ปี

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

 

รด.ช่วยงานขนถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยน้ำท่วม

รด.ช่วยงานขนถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยน้ำท่วม

ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink