Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามหลักศาสนา ร่วมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์

 

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 21:07 น.)

 

โครงการเดินรณรงค์ Stop Teen Mom

หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 20 พ.ย.2557 ((คลิกดูภาพเพิ่มเติม))

ณ บริเวณ อบต.คลองพระอุดม หน่วยอนามัย และชุมชนโดยรอบ

 

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

พิธีรับเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา2557

วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน