Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

 

กดเพื่อดูรูปภาพ

 

รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญมกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

 

 

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

 

 

แจ้งการใช้งาน wifi นักเรียน

แจ้งการใช้งาน wifi นักเรียน

คลิก ดูขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ที่นี้

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

ดูรูปภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:16 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink