Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานเตรียมน้อมนนท์นิทรรศ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:40 น.)

 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
ร่วมเวียนเทียนเนื่่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสพานสูง เมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ทั้งนี้ นักเรียนผู้มีรายชื่อให้มา"สอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์"

กดเพื่อดูรายชื่อ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:13 น.)

 

สนามสอบโอเน็ตระดับชั้น ม.3

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:40 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน