Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:59 น.)

 

พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

โครงการ พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันที่ 10 ก.พ. 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:47 น.)

 

ตรวจเยี่ยมนศ.วิชาทหาร

ผอ.ชล้ท ทิพย์ลมัย ตรวจเยี่ยม นศ.วิชาทหาร

ณ เขาชนไก่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:49 น.)

 

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 , ม.3

วันที่ 9-11 มกราคม 2560

ณ ค่ายชัยปิติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด


 

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์

เข้าค่ายบูรณาการประสานอนุรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5 , ม.6

วันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ มวกเหล็กแค็มปิ้ง จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 19:11 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink