Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กังหันไฟฟ้า

ผู้เข้าศึกษาศูนย์กังหันลมผลิตไฟฟ้ากับอาจารย์ธเนศ ศรีสวัสดิ์

วันที่ 22 มีนาคม 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 15:04 น.)

 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เตรียมฯน้อมเกล้าสัญจรครั้งที่ 6

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสัญจรครั้งที่ 6
วันที่ 16-17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรม พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด


 

เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใผ่ค่านิยม

เข้าค่ายโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
วันที่ 15-17 มี.ค. 2560 ณ.ค่ายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

กีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

การแข่งขั้นกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา  ครั้งที่ 8 
วันที่ 10 มีนาคม 2560 
ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

 

 

ศึกษาดูงาน ร.ร.กุลดิศวิทยานุสรณ์

คณะครูศึกษาดูงาน ร.ร.กุลดิศวิทยานุสรณ์ วันที่ 6 มีนาคม 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:57 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink