Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

งานสืบสานไมตรี คลองพระอุดม-เตรียมน้อมนนท์ 40 ปี

ทำบุญโรงเรียน 40 ปี เชิญ ผอ.ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศิษย์ที่จบแล้ว

รวมกันทำบุญ รดน้ำขอพร

วันที่ 4 เมษายน 2561

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 30 มีนาคม 2560

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 22:09 น.)

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร


ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประเภท ขนมหวาน น้ำแข็งใส 
2. ประเภทข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก
3. ประเภทผลไม้

กดเพื่อดูเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:13 น.)

 

การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนของ สพม.3

คณะกรรมการรับนักเรียนของสพม.3 จังหวัดนนทบุรี

โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานกรรมการ และคณะ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 15:17 น.)

 

รับสมัครน.ร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

รับสมัครน.ร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink