Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

รับมอบทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ได้รับมอบทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการชลัท ทิพย์ลมัย
รองผู้อำนวยการภัญญภา อินทรปัญญา
และรองผู้อำนวยการอณัญญา เรืองวานิช
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 21:12 น.)

 

นักเรียนร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ส่งตัวเเทนนักเรียนร่วมงาน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 18:23 น.)

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2016 เวลา 15:33 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink