Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ตัวอย่างทรงผมนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

ตัวอย่างทรงผมนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กดเพื่อดูรายละเอียด

 

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

กดเพื่อดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 00:12 น.)

 

การลงทะเบียนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน จังหวัดนนทบุรี

 

 

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง

 

 

มอบชุดปฏิบัติงานให้แก่นักการภารโรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน