Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โครงการเรียนภาษาจีนอาทิตย์ละ 1 ครั้งกับเหล่าซือ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม 2 ชั้น 2 (คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:25 น.)

 

การประชุมสมาคมผู้ปกครองฯและผู้ปกครองเครือข่าย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:53 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมหลวงปู่เอี่ยมฯ

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลคลองพระอุดม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:57 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับรางวัล Energy Mind Award 5 ดาว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557   ณ AKSRA THEATRE

โดยการไฟฟ้านครหลวง  (คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม)

 

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink