Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

เลิอกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2560

คลิกดูภาพที่นี้

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 17:57 น.)

 

รับการนิเทศสัญจร 2560

 

พิธีเปิดกองลูกเสือ 2560

 

ผลงานนักเรียน ต.อ.น.น.

 

รับรางวัลคะแนน O-NET

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:24 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink