Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Welcome Back to School @TUNN

 

กดเพื่อดู VDO

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 15:01 น.)

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เรื่องการมาโรงเรียนของนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

 

แจ้ง QR CODE ในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์ระดับชั้น ม.4

 

กดเพื่อ QR CODE

 

ตารางเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

กดเพื่อดูตารางเรียน

 

ตารางเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

กดเพื่อดูตารางเรียน

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน