Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562

 

ดูภาพระดับชั้น ม.4 และ ม.5

ดูภาพระดับชั้น ม.1 และ ม.3

ดูภาพระดับชั้น ม.2 และ ม.6

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 14:14 น.)

 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

กดเพื่อดูรูปภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 11:39 น.)

 

พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 2562

 

กดเพื่อดูรูปชุดที่ 1

กดเพื่อดูรูปชุดที่ 2

กดเพื่อชม VDO

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 10:55 น.)

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา จังหวัดนนทบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 11:21 น.)

 

โครงการ รร อุปถัมภ์ ปีการศึกาษา 2562

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2019 เวลา 15:00 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink