Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 09:45 น.)

 

ขอความร่วมมือ ปฎิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020 เวลา 11:08 น.)

 

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 09:27 น.)

 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเงื่อนไขพิเศษ
>>กดเพื่อดูรายละเอียด<<

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
>>กดเพื่อดูรายละเอียด<<

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 22:12 น.)

 

ปฎิทินปฎิบัติงานและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

 

ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
และ ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

กดเพื่อดูข้อมูล

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 22:07 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน