Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

Click --> คลิปวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2556

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 10:10 น.)

 

งานราตรีเตรียมน้อมนนท์ - คลองพระอุดม ่ 57

งานราตรีย้อนยุค

วันที่ 21 มีนาคม 2557 (คลิกเพื่อดูภาพ)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014 เวลา 23:38 น.)

 

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2557

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 15:49 น.)

 

ขอเชิญร่วมงานราตรีเตรียมน้อมนนท์-คลองพระอุดม

ขอเชิญร่วมงาน ราตรีเตรียมน้อมนนท์ - คลองพระอุดม่57
วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557
โต๊ะจีน ราคา 3,000 บาท โทร 02-501-746

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:09 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แจ้งวันเวลา การตรวจสอบและแก้ผลการเรียน

ประกาศวันเวลา การตรวจสอบผลการเรียน และแก้ผลการเรียน

4 มี.ค. 57  : 8.00น  ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนไม่ได้เข้าสอบ และเวลาเรียนไม่ครบ

4-20 มี.ค. 57  : เรียนเพิ่ม / เรียนซ้ำ

ุ6 มี.ค. 57 : ตรวจสอบรายวิชาที่คาดว่าจะติด 0 และแก้ไขให้เรียบร้อย

14 มี.ค. 57 : ประกาศผลการเรียน

14 มี.ค. 57 : ยื่นคำร้องขอสอบแก้ผลการเรียน 0  ร  มส

14-20 มี.ค. 57 : ดำเนินการแก้ไข ผลการเรียน 0  ร  มส  ให้เรียบร้อย

21 มี.ค. 57 : ครูประจำวิชาส่งผลการแก้ไขผลการเรียน

31 มี.ค. 57 : นักเรียนทุกรับสมุด ปพ.6 และเอกสารจบการศึกษา

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink