Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ 9 ก.พ. 2560

งานวิชาการเตรียมน้อมนิทรรศ

ว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:22 น.)

 

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสะพานสูงและวัดโปรดเกษ

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:11 น.)

 

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

กิจกรรมฟังธรรมเทศนาวันศุกร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:59 น.)

 

พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

โครงการ พม.เพื่อพ่อหลวง เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

วันที่ 10 ก.พ. 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:47 น.)

 

ตรวจเยี่ยมนศ.วิชาทหาร

ผอ.ชล้ท ทิพย์ลมัย ตรวจเยี่ยม นศ.วิชาทหาร

ณ เขาชนไก่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 06:49 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink