Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีหล่อเทียนและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 2562

กดเพื่อดูรูปพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียน

กดเพื่อดูรูปพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 1

กดเพื่อดูรูปพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 2

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนา สพฐ

 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือเเห่งชาติ 2562

กดเพื่อดูภาพเพิมเติม

กดเพื่อดูภาพพิธีเปิดกองลูกเสือ

กดเพื่อดู VDO

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

กดเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2019 เวลา 23:56 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน