Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ปีการศึกษา 2563

 

นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

อ่านสารนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ปีการศึกษา 2563

 

กดเพื่อดู VDO

 

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กดเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

รับมอบเจลแอลกอฮอล์

 

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19


แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

กดเพื่อดูตารางเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 21:27 น.)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน แยกตามกลุ่มเรียน ในช่วง COVID-19

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มเรียน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(Covid-19)

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถค้นหารายชื่อของตนเอง

โดยกดค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อนักเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จะประกาศรายชื่อหลังจากปฐมนิเทศ

>>>กดเพื่อดูรายชื่อ<<<

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.นันทนา ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา

FaceTunn

เผยแพร่ความรู้ทั่วไป
เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
ถ้าเลขประจำตัวน.ร.เป็น 4 หลัก เติม 0 ข้างหน้า
ถ้าเลขประจำตัวเป็น 5 ไม่ต้องเติม 0 ข้างหน้า
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/01/2550

โรงเรียนคุณธรรม

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน