Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

แจ้งระบบติดตามการมาเรียน PsSchool

แจ้งระบบติดตามการมาเรียน PS School

ระบบติดตามการมาเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ช่วงนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องทำบัตรน.ร.ให้เสร็จก่อน ถ้าใช้ได้แล้วทาง ร.ร. จะแจ้งให้ทราบครับ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:00 น.)

 

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุม ต.อ.น.น. 25 ปี

คลิกดูภาพทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:26 น.)

 

รับสมัครแม่บ้าน

รับสมัครแม่บ้านโรงอาหาร

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ห้องบริหารทั่วไปใน วันจันทร์-ศุกร์

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 เวลา 20:06 น.)

 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

ประกาศการประชุมผู้ปกครองน.ร. วันที่ 7 พ.ค. 2560

ประกาศการประชุมผู้ปกครองวันที่ 7 พ.ค. 2560

โรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาในวันประชุม

เนื่องจากที่จอดรถอาจไม่พอ เพราะสนามที่ให้จอดรถนั้นเปียกลงจอดไม่ได้

เพราะช่วงนี้ยังมีพายุฝนอยู่ จึงขอให้ใช้รถบริการสาธารณะในการเดินทางมา


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:15 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

PsSchool Tunn

คู่มือการติดตั้ง
ระบบ ICT ครูและนักเรียน
Call Center : 093-120-9275
092-794-9557

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink