Get Adobe Flash player
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

TunnCloud

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2556

ขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น. (ดูภาพทั้งหมดคลิก)

 

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ส่ง ด.ญ.กชกร มานะพงษ์ ไปร่วมงานลูกเสือ ประเทศญี่ปุ่น

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:25 น.)

 

แนะนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Clip Video แนะนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 23:18 น.)

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink