Get Adobe Flash player
ภาพกิจกรรม
สารสนเทศโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Mind
ระดับ 4 ดาว ปี 2555
ระดับ 5 ดาว ปี 2556 - 2558

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ต.อ.น.น

VDO กิจกรรมสัมภาษณ์ปัญหา

KM School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2557

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 02:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโดมหลวงปู่เอี่ยมฯ และหอประชุม 25ปี ต.อ.น.น.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 00:21 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดชลประทานฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 18 ส.ค. - 20 ส.ค.57

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 เวลา 22:45 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีอธิษฐานจิตเหรียญหลวงปู่เอี่ยมฯ ณ ที่พักสงฆ์พุทธธรรมลานทอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ที่พักสงฆ์พุทธธรรมลานทอง จ.นนทบุรี


 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 01:25 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้อำนวยการ

ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คลิกดู นโยบายประจำปี 2559

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เกรดนักเรียน

ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 05236
รหัสผ่าน 10 หลัก วันเดือนปีเกิด เช่น 03/12/2550

FaceTunn

Library

โครงการสานฝันสู่ OTOP
Weblink